Командний тур

Місце Назва вищого навчального закладу  Середній бал
1 Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого 154
2 Запорізький національний університет 153
3 Національний авіаційний університет 144
4 Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 115,3
5 Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету
ім. Я. Мудрого
114,3
6 Сумський державний університет 113,5
7 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 112
8 Національний університет "Одеська юридична академія" 111,3
9 Львівський національний університет ім. Івана Франка 106
10 Університет митної справи та фінансів 103,7
11 Донецький національний університет ім. Василя Стуса 100
12 Університет державної фіскальної служби 100
13 Національний університет "Острозька академія" 89
14 Національна академія внутрішніх справ 87,3
15 Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 87
16 Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова 82
17 Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського 81
18 Національний університет біоресурсів і природокористування України 79,3
19 Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний інститут ім. Вадима Гетьмана" 78,7
20 Чорноморський національний університет ім. Петра Могили 76,3
21 Державний університет інфраструктури та технологій 75,3
22 Херсонський державний університет 75,3
23 Університет Короля Данила 75
24 Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 74,7
25 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут
 ім. Ігоря Сікорського"
73,3
26 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 72
27 Київський університет права Національної академії наук 72
28 Національний університет "Львівська політехніка" 71,5
29 Київський національний лінгвістичний університет 67
30 Чернігівський національний технологічний університет 67
31 Харківський національний університет внутрішніх справ 66,7
32 ДВНЗ "Університет банківської справи" 64,5
33 Хмельницький інститут ПрАТ "ВНЗ Міжрегіональна академія управління персоналом" 64
34 Дніпровський гуманітарний університет 63,3
35 Київський університет ім. Бориса Грінченка 63
36 Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна" 61,5
37 Донецький юридичний інститут МВС України 58
38 Харківський національний університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба 58
39 Київський національний торговельно-економічний університет 53
40 Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем'янчука 52
41 Карпатський університет ім. Августина Волошина 49