Командний тур

1 Національний юридичний університет  Ярослава Мудрого 180,6  I
2 Запорізький національний університет 179  II
3 Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 136,5
4 Університет митної справи та фінансів 132,6
5 Національний університет «Одеська юридична академія» 130
6 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 121,3  III 
7 Національний Університет біоресурсів і природокористування України 120,6
8 Львівський національний університет імені Івана Франка 118,6
9 Національний авіаційний університет 111,3
10 Національний університет «Києво-Могилянська академія» 107
11 Університет ДФС України 102
12 Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова 97,6
13 НТУУ КПІ ім. І.Сікорського 95  
14 Донецький національний університет імені Василя Стуса 90  
15 Одеський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 89  
16 Інститут права та психології НУ «Львівська політехніка» 88,5  
17 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 87  
18 Львівський торговельно-економічний університет 86  
19 Національний університет «Острозька академія» 85,5  
20 Тернопільський національний економічний університет 85  
21 Київський Національний торговельно-економічний університет 84,6  
22 Сумський державний університет 83,6  
23 Національна академія внутрішніх справ 81,3  
24 Сумський національний аграрний університет 81  
25 Херсонський державний університет 80,3  
26 Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» 80  
27 Житомирський національний агроекологічний університет 79,6  
28 ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет» 78,6  
29 Київський національний лінгвістичний університет 78,6  
30 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 77  
31 Бердянський державний педагогічний університет 76,5  
32 Хмельницький інститут імені Блаженнійшого Володимира, Митрополита Київського і всієї України ПрАТ "ВНЗ «МАУП» 76,5  
33 Білоцерківський національний аграрний університет 74,3  
34 Харківський національний університет внутрішніх справ 74,3  
35 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 72,5  
36 Київський університет права Національної академії наук України 72  
37 Донецький юридичний інститут МВС  України 71,3  
38 Національний університет «Запорізька політехніка» 71  
39 Київський університет ім. Бориса Грінченка 67,5  
40 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 65  
41 ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка  Степана Дем`янчука» 63,6  
42 Університет «КРОК» 61,6  
43 ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»,  м. Київ 60  
44 Прикарпатського інституту ім. М. Грушевського ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 60  
45 Національна академія Державної прикордонної служби України ім.. Богдана Хмельницького 59  
46 Харківський національний університет Повітряних сил ім.. Івана Кожедуба 57