Результати

Назва навчального
закладу

ПІБ
учасників

Назва роботи, науковий керівник

Підсумковий
результат

Запорізький національний
університет

Федосєєв
Костянтин Євгенович

Правове регулювання нагородної справи в Україні та основні напрями його вдосконалення.
Науковий керівник - Коломоєць Тетяна Олександрівна.

182,5

Національний юридичний
університет ім. Ярослава Мудрого

Лисенко Діана
Андріївна

Штучний інтелект як суб’єкт та об’єкт адміністративно-правових відносин.
Науковий керівник - Бєлікова Марина Іванівна.

181,5

Університет державної
фіскальної служби

Вовкочин Інна
Василівна

Правове регулювання видатків
бюджету на національну безпеку.
Науковий керівник - Касьяненко Любов Михайлівна.

167,5

Університет державної
фіскальної служби

Пудкалюк Каріна
Олександрівна

Розвиток, сучасність і напрями вдосконалення правового регулювання державного боргу в Україні.
Науковий керівник - Литвин Наталя  Олександрівна.

167,5

Запорізький національний
університет

Куліченко Дарина
Олегівна

Нагородне провадження у зарубіжних
країнах та основні пріоритети запозичення досвіду його адміністративно-правового регулювання для України.
Науковий керівник - Коломоєць Тетяна Олександрівна.

166,5

Національний авіаційний
університет

Ущапівська
Анастасія Русланівна

Адміністративно-правова протидія
корупції у сфері цивільної авіації.
Науковий керівник - Гусар Ольга Анатоліївна.

165

Чернівецький національний
університет ім. Ю. Федьковича

Миронюк Анна
Миколаївна

Адміністративно-правове регулювання видворення
за межі України іноземців та осіб без громадянства.
Науковий керівник - Ковбас Ігор Васильович.

163,5

Харківський національний
університет внутрішніх справ

Цебинога
Вікторія Юріївна

Адміністративно-правове регулювання протидії кібербулінгу в Україні.
Науковий керівник - Чумак Володимир Валентинович.

160,9

Університет митної
справи та фінансів

Хавренкова
Валерія Русланівна

Адміністративно-правове регулювання
діяльності органів самоорганізації
населення та їх взаємодія з органами
місцевого самоврядування на прикладі
м. Дніпра.
Науковий керівник - Кувакін Сергій В’ячеславович.

160,5

Київський національний
економічний університет ім. В. Гетьмана

Ігнацевич Юлія
Григорівна

Місце заходів впливу за порушення бюджетного законодавства у механізмі правового забезпечення фінансової безпеки держави.
Науковий керівник - Дмитренко Емілія Станіславівна.

158,9

Запорізький національний
університет

Тимошенко Валерія
Геннадіївна,  Тимошенко
Ярослав Вадимович

Обмеження щодо сумісництва та суміщення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, основної діяльності з іншими видами діяльності як різновид «спеціального» обмеження за законодавством України.
Науковий керівник - Коломоєць Тетяна Олександрівна.

158,5

Київський національний
університет ім. Т. Шевченка

Зайонц Поліна
Валеріївна

Держава і церква: особливості
адміністративно-правового регулювання.
Науковий керівник - Радишевська Олеся Ростиславівна.

156


Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого

Щеглаков
Іван Едуардович

Муніципальна поліція: досвід країн ЄС та перспективи впровадження в Україні.
Науковий керівник - Солнцева Христина Володимирівна.

155,2

Сумський державний
університет

Філоненко
Сніжана Сергіївна

Адміністративно-правовий механізм запобігання булінгу у вітчизняних закладах вищої освіти.
Науковий керівник - Гаруст Юрій Віталійович.

153

Кременчуцький національний
університет ім. Остроградського

Матвієць Вікторія
Вікторівна

Адміністративно-правове забезпечення
трансплантації анатомічних матеріалів в Україні.
Науковий керівник – Латишева Вікторія Володимирівна.

152

Сумський державний
університет

Бондаренко
Максим Олександрович

Адміністративно-правовий
захист прав споживачів в кіберпросторі.
Науковий керівник - Гаруст Юрій Віталійович.

145,9

Сумський національний
аграрний університет

Карпик Юлія
Андріївна

Врегулювання спору за участю судді:
особливості та перспективи процесу.
Науковий керівник - Джепа Юлія Арутюнівна.

144,5

Національний університет
Одеська юридична академія

Негара Олена
Віталіївна

«Розумності строків судового розгляду»
як одна з засад здійснення адміністративного судочинства.
Науковий керівник - Хамходера Олег Петрович.

137,2

Київський національний
університет ім. Т. Шевченка

Івкін Микола
Юрійович, Вус
Діана Василівна

Об’єднані територіальні громади в Україні та країнах Європи: порівняльний аналіз створення та функціонування.
Науковий керівник - Берлач Анатолій Іванович.

133,7

Сєвєродонецький інститут
ПРАТ ВНЗ «МАУП»

Лєонова Дар’я
Олександрівна

Проблеми ідентифікації суб’єкта владних повноважень при реалізації права доступу до публічної інформації.
Науковий керівник - Церковна Антоніна Олексіївна.

129,8

Національний університет
водного господарства та
природокористування

Алексейчук Ольга
Андріївна

Проблемні аспекти механізму притягнення  неповнолітнього до адміністративної відповідальності.
Науковий керівник - Міщук Інна Володимирівна

125,9

Академія державної
пенітенціарної служби України

Марканич Діана
Ігорівна

Вищий суд з питань інтелектуальної
власності як суб’єкт захисту
результатів творчої діяльності.
Науковий керівник - Сикал Максим Миколайович.

125,8

Сумський національний
аграрний університет

Гримайло Інна
Миколаївна

Правові аспекти державного фінансування соціальних гарантій в умовах сучасної Україні.
Науковий керівник - Чернадчук Тамара Олександрівна.

124,2

Національний авіаційний
університет

Демченко Юлія  Олександрівна

Міжнародні фінансові організації як суб’єкти здійснення державної фінансової діяльності в Україні.
Науковий керівник - Устинова Ірина Петрівна.

122,9

Чернівецький національний
університет ім. Ю. Федьковича

Трубчанінов
Костянтин Сергійович

Адміністративно-правовий статус
релігійних організацій в контексті євроатлантичної інтеграції.
Науковий керівник - Краткий Павло Іванович.

122,2

Маріупольський державний
університет

Балджи Карина
Василівна

Юридичні новації державної служби
в контексті євроінтеграції України.
Науковий керівник - Барегамян Сюзанна Хоренівна.

121,5

Національна академія
внутрішніх справ України

Мартинова Маргарита
Володимирівна

Діяльність уповноважених підрозділів органів Національної поліції
у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та
ґендерної дискримінації. Науковий керівник - Гусєва Катерина Анатоліївна.

120,8

Полтавський факультет
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

Зал Дмитро
Олександрович

Нововведення в антикорупційному
законодавстві України.
Науковий керівник - Солнцева Христина Володимирівна.

119

Чернівецький національний
університет ім. Ю. Федьковича

Осадчук Тетяна
Олександрівна

Адміністративно-правовий
аспект децентралізації в Україні.
Науковий керівник - Ковбас Ігор Васильович.

118,8

Кременчуцький національний
університет ім. Остроградського

Воронюк Костянтин
Валерійович

Загальні аспекти адміністративно-правового статусу посадової особи органу місцевого самоврядування.
Науковий керівник - Скрипник Володимир Леонідович.

115,8

Львівський національний
університет ім. І. Франка

Жданова Наталя
Валентинівна

Гендерне орієнтоване бюджетування: міжнародний досвід та перспективи запровадження в Україні.
Науковий керівник - Ільницький Олег Володимирович.

112,9

Національний університет
водного господарства та
природокористування

Жмаченко Юлія
Юріївна

Насильство в сім’ї та його
адміністративно-правове регулювання.
Науковий керівник - Пасічнюк Василь Борисович.

112,5

Запорізький національний технічний університет

Бабак Максим
Андрійович

Протидія торгівлі дітьми на лінії зіткнення на сході України: адміністративно-правовий механізм.
Науковий керівник - Філей Юрій Володимирович.

111,9

Харківський національний
університет внутрішніх справ

Досаєв Вадим
Андрійович

Діяльність МВС України щодо
забезпечення прав і свобод мігрантів.
Науковий керівник - Гарна-Іванова Інна Олександрівна.

110,3

Сумський національний
аграрний університет

Недбаєва Анастасія
Ігорівна

Проблеми становлення медіації в Україні.
Науковий керівник - Кравченко Іван Олександрович.

109

Чернігівський національний
технологічний університет

Кравченко
Олександр Васильович

Окремі проблеми адміністративної відповідальності
за керування транспортним
засобом у стані сп’яніння.
Науковий керівник - Шестак Лілія Володимирівна.

107

Університет митної справи та
фінансів

Сліпченко Марина
Євгенівна

Булінг як різновид адміністративного правопорушення: причини, наслідки та адміністративна відповідальність.
Науковий керівник - Кувакін Сергій В’ячеславович.

83

Національний юридичний
університет ім. Ярослава Мудрого

Рудика Владислава
Ярославівна

Електронне урядування як основа електронної  демократії в Україні: стан та перспективи розвитку.
Науковий керівник - Бєлікова Марина Іванівна.

71,5

Бердянський інститут державного
та муніципального управління
Класичного приватного університету

Степаненко
Павло Анатолійович

Адміністративно-правове регулювання
використання та охорони земель запасу в Україні.
Науковий керівник - Стародубова Ольга Анатоліївна.

66,5

Бердянський інститут державного
та муніципального управління
Класичного приватного університету

Бондаренко Олена
Володимирівна

Інститут електронних доказів в
адміністративному судочинстві. Науковий керівник -  Стародубова Ольга Анатоліївна.

66

Вінницький торговельно
-економічний інститут
Київського національного
торговельно-економічного
університету

Гук Діана Андріївна 

Бюджетне правопорушення.
Науковий керівник - Панькевич Василь Миколайович.

62,5

Львівський національний
університет ім. І. Франка

Головко
Оксана Миколаївна

Актуальні проблеми
правового регулювання та
застосування крипто валюти в Україні.
Науковий керівник - Паславська Наталя Тарасівна.

61

Прикарпатський інститут ім.
М. Грушевського ПРАТ ВНЗ «МАУП»

Дідух Марія Мирославівна

Проблемні аспекти юридичної природи державної служби та галузевої належності інституту дисциплінарної відповідальності державних службовців в Україні.
Науковий керівник – Моршнєв Євген Іванович.

60

Херсонський державний
університет

Гурова Євгенія
Володимирівна

Правове регулювання використання
криптовалют в Україні.
Науковий керівник - Волкович Олена Юріївна.

52,5