Інформація про конкурс

 

Загальна інформація про проведення ІІ туру

Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі спеціальності  
«Адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право» 
у 2019-2020 навчальному році (далі – Конкурс)

 

До уваги учасників

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» у 2019-2020 навчальному році 

 

Мета Конкурсу: виявлення, відбір талановитої молоді та створення умов для розвитку її інтелектуального потенціалу; підтримка наукової та творчої роботи студентів (курсантів), стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями, а також стимулювання педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, системного вдосконалення навчального процесу, формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, адміністративної і підприємницької діяльності.

 

Дата проведення Конкурсу: 17 березня 2020 року.

 

Місце проведення Конкурсу: Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 62 (III навчальний корпус), аудиторія 307.

 

Формат проведення Конкурсу:

Для участі у Конкурсі запрошуються студенти (курсанти), які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра (далі - студенти) у вищих навчальних закладах України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти вищих навчальних закладів інших країн, які стали переможцями І туру Конкурсу у 2019-2020 навчальному році у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації, що здійснюють підготовку за напрямом «Право».

Вищі навчальні заклади, які зацікавлені в участі своїх представників (студентів, курсантів) у Конкурсі, повинні до 10 лютого 2019 року надіслати на адресу Організаційного комітету Конкурсу заповнені відомості про автора (авторів) та наукового керівника роботи наданої для участі у другому Конкурсу зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» окремо на кожного з учасників.
Також направляються (у друкованому та електронному варіантах) роботи переможців І туру, оформлені згідно Положення, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 року № 605 (Додаток 1).

 

Правила проведення Конкурсу:

1. Конкурс проводиться у два тури -  І тур – у вищих навчальних закладах; ІІ тур – у базових вищих навчальних закладах.

ІІ тур Конкурсу проводиться у два етапи: перший етап – рецензування робіт; другий етап – проведення підсумкової науково-практичної конференції.

 

2. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.

Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

 

3. Наукові роботи виконуються українською мовою.

За погодженням з Організаційним комітетом Конкурс зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» може проводитись іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.

 

4. Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях з дотриманням таких вимог:

  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
  • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

 

5. Презентації, якими буде супроводжуватись виступ конкурсанта повинні бути заздалегідь направлені на електронну адресу Конкурсу - Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

 

6. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вказаних вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.

 

Попередня програма проведення Конкурсу:

 

 

16 березня 2020 року

 

05:00 – 24:00 год – заїзд і поселення учасників Конкурсу та наукових керівників.

 

17 березня 2020 року

08:00 – 09:00 год. – реєстрація  учасників конкурсу та наукових керівників. Реєстрація відбудеться за адресою: м. Запоріжжя,  вул. Гоголя, 62, Запорізький національний університет ( ІІІ навчальний корпус), аудиторія 307.

09:00 – 09:30 год. – урочисте відкриття Конкурсу.

09:30 – 13:00 год. – презентація та захист наукових робіт.

13:00 – 14.00 год. – перерва на обід.

14:00 – 19:00 год. – продовження презентації, захисту наукових робіт  та підбиття підсумків ІІ туру конкурсу з визначенням та нагородженням переможців Конкурсу.

  

Додаткова інформація:

1. Належним чином виконані та роздруковані наукові роботи студентів, їх електронний варіант та заповнені відомості про автора (авторів) та наукового керівника роботи необхідно надсилати за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, Запорізький національний університет, юридичний факультет (з позначенням «Конкурс. Адміністративне право»).

Іншу кореспонденцію, пов’язану з організацією і проведенням Конкурсу надсилати за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, Запорізький національний університет, юридичний факультет (з позначенням «Конкурс. Адміністративне право»), або на e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Інформацію про проведення Конкурсу також можна отримати на офіційному сайті Конкурсу: www.lf-znu.zp.ua.

2. Усі витрати, пов’язані з відрядженням (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок вищих навчальних закладів, які вони представляють (п. 5 наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019-2020 навчальному році» № 1271 від 04.10.2019 року).

Інформацію щодо необхідності бронювання житла заздалегідь надати до Організаційного комітету Конкурсу.

3. Для участі у Конкурсі студенти обов’язково повинні мати паспорт, студентський квиток, посвідчення про відрядження.

4. Інформацію про проведення Конкурсу також можна отримати на офіційному сайті Конкурсу: www.lf-znu.zp.ua.

5. Для зручності комунікації між організаційним комітетом та учасниками Конкурсу необхідно на сайті Конкурсу заповнити онлайн-анкету учасника.

 

 

Контактна інформація Організаційного комітету Конкурсу:

Голова організаційного комітету:

Васильчук Геннадій Миколайович – доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Запорізького національного університету.

Заступник голови організаційного комітету:

Коломоєць Тетяна Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету.

Відповідальний секретар організаційного комітету:

Єна Ірина Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та правосуддя юридичного факультету Запорізького національного університету.

 

Контактна інформація:

Юридичний факультет Запорізького національного університету

пр. Соборний 74, к. 210, м. Запоріжжя, 69063

 

Координатори Конкурсу:

Коломоєць Тетяна Олександрівна – заступник голови Оргкомітету Конкурсу, декан юридичного факультету Запорізького національного університету;

Єна Ірина Вікторівна – відповідальний секретар Оргкомітету Конкурсу.

Електронна сторінка Конкурсу: www.lf-znu.zp.ua.

Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Контактний номер: +38 096 176 43 86 (Єна Ірина Вікторівна).